นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็กนิดเดียว

Ico48

แก้ไขเรื่องเล็ก ๆ ได้ เรื่องใหญ่ (ที่จะเป็นปัญหา) ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ   

เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล็กนิดเดียว