นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส

Ico48

ในวันนัดพบของ CoP สำนักงานภาควิชา (18 ธค.51) คงได้ซักซ้อมกันอีกครั้ง และจะมาขอแบ่งปันความรู้กับหน่วยคลังในเรื่องของการบริหารและใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ