นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันแรกของการไปร่วมงานกินเจภูเก็ต(ตอนที่2)

Ico48

อย่างนี้ต้องเรียกว่าฝนตกทั่วฟ้า  เพราะฝั่งตะวันออกก็ตกเหมือนกะละมังแตกเหมือนกัน