นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48

ต้องขอตอบคุณที่ใช้นามแฝงว่า..Isccy..ดังนี้ครับ

1. สถานภาพของคุณขณะนี้ถือว่าเป็นพนักงานงานเงินรายได้ครับ..

2. ความก้าวหน้าคงตอบได้ว่า..จะไม่เหมือนกับพนักงานมหาวิทยาลัย (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) หรือสรุปสั้นๆ หรือพูดง่ายๆ ว่า..คงไม่มีครับ..มหาวิทยาลัยไม่ได้สร้างระบบรองรับความก้าวหน้าสำหรับพนักงานเงินรายได้

3. โอกาสการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับคณะจะมีกรอบอัตรารองรับหรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นไม่มีการกำหนดกรอบอัตราตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทำงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์) ครับ

4. การเรียกชื่อพนักงานเงินรายได้..จะใช้หรือเรียกชื่อเช่นเดียวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครับ..แต่ในกรณีที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของ ม.อ.เราจะเรียกชื่อเป็น..นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ..ครับ ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็แล้วแต่การกำหนดชื่อตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนั้นๆ