นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็กนิดเดียว

Ico48
พิมพ์เขียว [IP: 192.168.100.112]
05 มกราคม 2552 13:39
#39753
พึงเตือนตน ด้วยการกระทำที่ดีพร้อมของตนเองก่อน เป็นแบบอย่างที่ดีให้ดู ให้ชม เป็นน้ำดี ไล่น้ำเสีย เริ่มจากตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร เพื่อน คอยตักเตือนสอนสั่ง เริ่มสิ่งดี ลบสิ่งชั่วจากคนในสังคมปัจจุบัน แล้วคนในสังคมอนาคตที่กำลังจะมา จะมีD -Dromp 555 
เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล็กนิดเดียว