นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อใช้ blog ทักทาย

Ico48

รูปนี้ ดูหนักแน่นมั่นคงมากเลยค่ะ

;))

เนื้อหาเต็ม: เมื่อใช้ blog ทักทาย