นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เฮิ้กๆๆ

Ico48
ราลา [IP: 58.8.229.28]
16 มกราคม 2552 15:38
#40155

ogjihuhjmojhjhjghyjx,fhngmnlrmnhgj.bm,j.kmvm

เนื้อหาเต็ม: เฮิ้กๆๆ