นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลูกค้า..เรื่องมาก??

Ico48
คนธรรมดาเหมือนกัน [IP: 192.168.100.112]
20 มกราคม 2552 14:25
#40285

สะดุด ข้อความที่แปล .....(ไม่ใช่แปลผิดนะ).....ทำให้ต้องรีบเข้าไปดูในสารสนเทศ ว่า รองฯ อยู๋ที่คณะไหน อืม.....

.อาจารย์พยาบาลนี่เอง (ขอโทษที่ไม่ได้สนใจว่า รองฯ ทั้งหลายมาจากคณะฯอะไร)  :)

เนื้อหาเต็ม: ลูกค้า..เรื่องมาก??