นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลูกค้า..เรื่องมาก??

Ico48

ขอโทษครับ ที่ให้ตำแหน่งท่านรองอธิการบดีไม่ครบถ้วน ที่ถูกคือฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชยครับ

เนื้อหาเต็ม: ลูกค้า..เรื่องมาก??