นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลูกค้า..เรื่องมาก??

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
21 มกราคม 2552 09:44
#40305
ลูกค้า เป็นคำประสม ระหว่างคำว่า"ลูก"และ"ค้า"คนโบราณบัญญัติคำนี้ขึ้นมา น่าจะมีเจตนาแฝงให้ความสำคัญของคำว่าลูกที่เราจะต้องดูแล ด้วยความรัก ความเมตตา กรุณา ดุจเช่นเดียวกับลูกของเราเอง เราจึงควรปฎิบัติเสมือนพ่อที่ดีไม่ละเลย เป็นพ่อ-ค้าที่ดี แต่ทุกอย่างต้องมาตรฐานกลางแห่งความดี คุณภาพ ความพอใจ ลูกไม่ดีควรถูกติเตียน พ่อไม่ดีควรถูกประนาม อยากให้ความสำคัญกับคำว่า "ค้า"คำว่า"เงิน"มีการปรนปรอ สนองตอบต่อความพอใจไม่มีสิ้นสุด สร้างนิสัยที่ไม่ดีให้ทั้งพ่อ-ค้า และลูก-ค้า เลย จากร้าน เจ๊ปาก.... /ไม่ง้อลูกค้า 5555
เนื้อหาเต็ม: ลูกค้า..เรื่องมาก??