นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กลัวมั๊ยที่จะเขียน...ให้คนอื่นอ่าน

Ico48
นางพรรณา ผิวเผือก [IP: 119.42.72.99]
22 มกราคม 2552 14:54
#40356

สวงัสดีคค่ะ

* เขียนเถอะค่ะ สาระเล็กๆ น้อย  ดีกว่ามีแล้วเก็บไว้ไม่เป็นประโยชน์

                    Sdc17981

* สุขกายสุขใจนะคะ