นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีคิดบวก

Ico48
-*-* [IP: 222.123.132.143]
24 มกราคม 2552 21:38
#40418

หน้าไม่อายหรือไง

ไปลอกเค้ามาเนี่ย

 นังหน้าโง่

 แล้วมึงทำได้ไมละ

 คิดบวกเนี่ย

เนื้อหาเต็ม: วิธีคิดบวก