นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2

Ico48
แพร [IP: 192.168.100.112]
12 กุมภาพันธ์ 2552 17:48
#41046

ไปจีนมา เอารูปมาฝากบ้างนะคะ