นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิทธิการลาพนักงานมหาวิทยาลัย...ฉบับใหม่

Ico48
  • จริงค่ะ ใครไม่เห็นพระบิดา ผบ.มหาวิทยาลัยเห็นค่ะ ก็พยายามที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท
  • เห็นใจผู้ที่ทำงานใน 3 จังหวัดมาก นึกถึงหัวอกเขาหัวอกเรา
  • ไม่ต้องน้อยใจ แต่ต้องใช้เวลาค่ะ