นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2

Ico48

สงสารรุ่น 2 จัง รุ่น 1 มีนตี๊บวันศุกร์วันเดียว แล้วเสาร์-อาทิตย์พัก แต่รุ่น 2 มึนตึ๊บติดกัน 2 วันเลย..สงสัยว่ารุ่น 3 เรียนติดกัน 3 วันแน่ๆ