นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
14 Febuary 2009 14:23
#41108

หลักสูตรมีเฉพาะหัวหน้าหรือค่ะ  และระดับปฏิบัติการไม่มีให้บ้างหรือ  ควรจัดโครงการที่ดี ๆ ให้บ้าง จะได้พัฒนางานและตนเองให้เพิ่มขึ้น  เมื่อก่อนเห็นมีการอบรมมาแล้ว  และครั้งนี้ก็จัดอบรมให้กับหัวหน้าอีกแล้ว  แล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวลูกน้องบ้างล่ะค่ะ