นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิทธิการลาพนักงานมหาวิทยาลัย...ฉบับใหม่

Ico48

คุณพี่P ที่ทราบมาคร่าวๆ

  • เรื่องสิทธิการลาพนักงานมหาวิทยาลัย...ฉบับใหม่
  • เรื่องเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย...

ยังไม่ผ่านที่ประชุม คบม ต้องเข้าที่ประชุมคบม วันที่ 4 มค 50 อีกครั้ง เหรอคะ