นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 1)

Ico48

เรียน  คนไม่รู้

        ตามที่ท่านมีข้อสงสัยว่าเหรียญราชอิสริยาภรณ์ได้มาอย่างไรและทำงานมาแล้ว 26 ปีแล้ว ประดับเหรียญใดบ้าง ตอบค่ะ

  • ท่านทำงานมา 25 ปี สร้างคุณงามความมาตลอดไม่มีความเสื่อมเสียในชีวิตรับราชการ  ท่านก็จะได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา 1 เหรียญค่ะ
  • ส่วนเหรียญอื่น ๆ ท่านสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องราชฯ เช่น เหรียญงานฉลอง  25 พุทธศตวรรษ เหรียณสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระเทพรัตนราชสุดาฯ พระบรมโอรสาธิราช ฯลฯ
  • ต่อจากนั้นท่านก็ให้ที่ร้านจัดทำเป็นแผงเหรียญราชฯ ประมาณ 4-5 เหรียญ เพื่อใช้ติดสำหรับพิธีการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ  โดยให้ติดเหนือกระเป๋าด้านซ้ายมือค่ะ