นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 QMR-QAC ย่อมาจากอะไร ชื่อเต็มๆ ภาษาไทยว่าอะไร ?_?

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
25 กุมภาพันธ์ 2552 00:13
#41546

บ่อยครั้งที่เวลาได้รับหนังสือเชิญประชุม ที่เชิญทั้ง QMR, QMC และ QADC ตัดสินใจไม่ถูกว่าอยู่ในกลุ่มไหน
เพราะจะได้เมล์จาก loop mail ทั้งสามเมล์เลย  เลยเข้าประชุมมันทุกงานเลยเพื่อไม่ให้พลาด

ขอบคุณสำหรับความชัดเจนค่ะ  ... เคลียร์