นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Phupapech3.JPG

Ico48
คนดี [IP: 58.10.65.169]
03 มีนาคม 2552 16:49
#41845

บันไดทางขึ้น

อย่างเหนื่อยเลยอะ

เนื้อหาเต็ม: Phupapech3.JPG