นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานวันนี้ 11 ธ.ค.

Ico48
พักผ่อนเยอะๆ นะครับพี่ จะได้ไม่เป็นไข้เหมือนผม ^_^
เนื้อหาเต็ม: งานวันนี้ 11 ธ.ค.