นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่อ้วนเอาเท่าไร

Ico48
อิอิ หนูคงจะอยู่จนแก่เช่นเดียวกัน
เนื้อหาเต็ม: ไม่อ้วนเอาเท่าไร