นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีคิดบวก

Ico48

คิดบวก สวยทุกคน

เหมี่ยวจะคิดบวก+++++++++++++++++

ถ้าทำได้นะพี่นัน

 

เนื้อหาเต็ม: วิธีคิดบวก