นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่

Ico48
ปัญญา [IP: 61.7.135.32]
17 มีนาคม 2552 21:04
#42458
เมื่อไหร่จะรู้ข่าวเรื่องบำนาญของลูกจ้างประจำเสียทีหนอบรรจุตั้งแต่ปี 18  แล้วใกล้เกษียณแล้วจะได้รับข่าวดีหรือเปล่าวหนอเงินเดือนก็ตันมาเป็น 10 ปีแล้วเห็นใจกันหน่อย