นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (1)

Ico48
wullop [IP: 192.168.100.112]
23 มีนาคม 2552 10:13
#42637

เพราะคนไทยอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เลยไม่ต้องคิดบริหารจัดการ ใช้อย่างเดียว

แต่พอจะคิดก็คิดไม่เป็น เพียงแต่เกิดมาในที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะเก็บค่าการใช้ทั้งๆที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลย ผิดกับหลักทรัพย์สินทางปัญญา ที่ต้องมีการลงทุนทางความคิด วิจัย ทดลองทดสอบ จนได้ผล จึงนำไปจดทะเบียนเพื่อขอค่าดำเนินการคืนไปคิดต่อ

ส่วนของไทย ใครมาเอาทรัพยากรไปวิจัยก็จะเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว เลยไม่มีใครเอาหรือลงทุนวิจัย สุดท้ายก็สูญหาย หรือไม่ก็เอาไปวิจัยที่อื่นแล้วกลับมาขายเรา แล้วคนไทยก็จะไปฟ้องว่าเขาเอาของไทยไป ซึ่งตรวจสอบก็พบว่า ส่วนที่ขึ้นทะเบียนนะ คือส่วนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนของที่เอาไป

คงต้องทำความเข้าใจกับคนไทยกันใหม่ ทำอย่างไรให้คนที่มีความพร้อมมาลงทุนวิจัย ก่อนทรัพยากรนั้นจะสูญหายไป โดยเฉพาะพันธุกรรมพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคนี้