นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Forward Mail : มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

Ico48
*0*...ดีจังเลยค่ะ...เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนรุ่นใหม่อย่างอุโยะและหลาย ๆ คนมาก ๆ เลย