นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2

Ico48

ไปเยี่ยมเราเป็นคนแรกเลย

จะจำไว้ :)

หลักสูตรนี้ ถ้าไม่เปิดล่าช้าอย่างนี้ ผมคงไม่ได้มาเรียนกะเค้าหรอกครับ โชคดีที่เปิดช้า หุ หุ