นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลการประกวดโครงการพัฒนางานและนวัตกรรมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

Ico48

ในงานนี้คณะกรรมการให้ความเห็นว่า น่าจะมีผลงานที่สามารถต่่อยอดไปสู่ เชิงพาณิชย์ อยู่ 2 ชิ้นครับ

ก็ดีใจแทนจริงๆ ครับ ที่มีเวทีให้พี่ๆ ได้ลับสมองประลองกึ๋นกันครับ