นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พบหน้ากันครั้งแรก

Ico48
  • ส่วนใหญ่ก็จะเลือกชุมชนที่เป็นชุมชนชนบท ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตที่เอื้ออาทรกันแบบไทยๆ ได้..เป็นพื้นที่พร้อมจะรองรับนักศึกษา..มี host ให้ .. มีภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้อะไรดีๆ ได้..และต้องเป็นชุมชนที่ปลอดภัย เดินทางไม่ลำบากมากค่ะ...
  • ยินดีรับฟังข้อเสนอเรื่องพื้นที่ศึกษาเสมอเลยจ้ะ..ขอบคุณล่วงหน้านะจ๊ะ น้อง  P
เนื้อหาเต็ม: พบหน้ากันครั้งแรก