นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พบหน้ากันครั้งแรก

Ico48

เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษรึเปล่าคะพี่ แบบว่ามีเสนอแนะหลายที่จัด จะได้ตรงใจพี่Pอะคะ

แต่ชุมชนที่แป้นทำวิจัยตอนนี้ จะเน้นเรื่องของการพัฒนาชุมชน แบบพึ่งตนเองอะค่ะ

 

เนื้อหาเต็ม: พบหน้ากันครั้งแรก