นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze

Ico48
Gasza [IP: 118.172.23.71]
16 เมษายน 2552 09:17
#43396

พี่ป้อมถามไรอย่างดิถอนไงจำพลาสได้แต่ใส่ตร

งในอ่ะ นะพี่ป้อม ยากไม่รู้ว่าใส่พลาไสด้ตรงไหน หลงมาแล้ว ตอนๆแรกให้ใส่พลาสจำได้แต่ถอนไม่ได้16เมษายน2552

เนื้อหาเต็ม: โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze