นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พบหน้ากันครั้งแรก

Ico48
  • ภาพบรรยากาศนักศึกษาอาจารย์กลมกลืนกันจริง ๆ ค่ะ .....ขอบอก ๆ ๆ ๆ ๆ
เนื้อหาเต็ม: พบหน้ากันครั้งแรก