นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดูงานของงานหอพักนักศึกษา

Ico48
  • เย้ๆๆ พีอาภรณ์มาแล้ว
  • ขอรูปค่ะ ขอรูป
  • ส่วนลายเซ็นต์ไม่ต้อง.........
  • ขอเป็นแฟนรายการตัวจริง