นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 9 x 3 = 24??

Ico48

ขอแม่ 8 ด้วยได้มั๊ย  จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน

ลองทำดูแล้วมือซ้ายไม่เป็นใจ หักไม่ค่อยได้

เนื้อหาเต็ม: 9 x 3 = 24??