นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ที่จอดรถ...ของใคร

Ico48

เมื่อวานก็ไปจอดแถวนั้นเหมือนกันค่ะ ไปทำธุระแถวนั้นพอดี แต่ไม่โดนกระดาษเตือน แล้วก็ไม่เห็นคำเตือนด้วยค่ะ

 

เนื้อหาเต็ม: ที่จอดรถ...ของใคร