นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48
ฐิติมา [IP: 124.122.62.178]
26 May 2009 22:37
#44496

         ขอความคิดเห็น แนะนำ ในการจัดงานเกษียณพร้อมกับการสัมมนาในรูปแบบประหยัด

          ทัศนะคติของผู้เกษียณ  ชอบ เรียบง่าย เป็นอันเอง ประหยัด  มีพิธีการตอนมอบของที่ระลึก และการกล่าวในพิธีเล็ก ๆ น้อย ๆ