นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48
  • ขอขอบคุณ คุณฐิติมา 
  • ที่ได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการจัดงานเกษียณอายุราชการในปีนี้  จะแจ้งให้งานสวัสดิการทราบค่ะ