นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พบหน้ากันครั้งแรก

Ico48
จริงอ่ะ เพิ่งนึกได้เราก็ได้แต่โล่เหมียนกัลล์ เงินยังบ่ได้
เนื้อหาเต็ม: พบหน้ากันครั้งแรก