นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 9 x 3 = 24??

Ico48
Ikkyu (Recent Activities)
13 December 2007 15:06
#4454
ตอนประถม แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ คะแนนในเวลาเสมอกัน ต้องมาตัดสิน แข่งท่องสูตรคูณ ตกตั้งแต่แม่แปดโน้น เลยได้ที่ 2 มาครอง
เนื้อหาเต็ม: 9 x 3 = 24??