นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใกล้ปีใหม่แล้ว

Ico48

โอมมะรุกกึกกุ๋ย ๆ ๆ โอมเพี้ยง......เอาไปเลย 4% ของเงินเดือน จะได้รับภายใน 3 วัน 7 วันนี้แน่นอน รอฟังข่าวดีจากการเงิน

เนื้อหาเต็ม: ใกล้ปีใหม่แล้ว