นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ได้เวลากรอกข้อมูล Onlline กันแล้ว

Ico48
  • ขอบคุณ..กำลังใจจากอุโยะ...
  • แหะ...แหะ..แหะ
  • สู้ๆๆ