นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใกล้ปีใหม่แล้ว

Ico48
ง่า น่าเห็นดู(น่าสงสาร) ทั้งนศ.ที่สอบ ที่อาจารย์คุมสอบ - -ล ทำไมจัดตารางสอบแบบนั้นอ่ะ อดพักผ่อน ถึงหยุด 2 วัน ใครจะมีกะจิตกะใจไปพักละเนี่ยะ -*-
เนื้อหาเต็ม: ใกล้ปีใหม่แล้ว