นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำน้องใหม่ในสำนักงานประกันคุณภาพ

Ico48

ทางเราได้แทรกซึมไปยังเป้าหมายทุกหน่วยงานแล้ว

 ตามแผนปฏิบัติการ SkyNet (Terminator Salvation)

หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น..โปรดติดตาม ภาคต่อไป

 

อิอิ