นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คอลัมน์กิตติมศักดิ์

Ico48
สวัสดีครับอาจารย์ [IP: 114.128.68.146]
03 มิถุนายน 2552 16:22
#44874

เรียน ผศ.ดร.ชญานุช ที่เคารพ

   ผมมีเพื่อนรุ่นร้องคือ ดร.พิเชฐ  แสงทอง  สอนคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์พิเชฐ  ผู้นี้เขียนบทความ  ทำงานวิจัยมามากแล้ว  สมัยเรียนที่กรุงเทพมหานคร เรียนจบดร.จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ เขียนคำนิยมให้กระผม ในบทกวี  "ทางมนุษย์"ครับ

 

     งานเขียนของท่านอาจารย์ดีมากคะ ผมอ่านแล้ว  ผมขออนุญาตนำไปลงในนสพ.สมิหลาไทม์.และ www.pochnews.com อนุญาตไม่ครับ  ท่านอาจารย์

 

     วันเสาร์ที่ 6  มิถุนายน 2552 ผมจะนำบทกวีที่ตีพิมพ์ โดยชมรมสื่อสร้างสรรค์ ที่กทม.ไปให้เพื่อนๆและท่านอาจารย์ ในมอ.สนับสนุนกันครับท่านอาจารย์

 

    เรียนมาด้วยความเคารพ

 

นายพิทักษ์ นิลพงศ์

5110112044

สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง

 

 

 

เรียนมาด้วยความเคารพ

 

พิทักษ์ นิลพงศ์

5110112044

การจัดการงานช่างและผังเมือง