นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พบหน้ากันครั้งแรก

Ico48
  • อาจารย์ P ก็ยังไม่ได้เหมือนกันรึคะ..
  • พี่ P ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ...ช่องว่างระหว่างวัย ไม่ได้อยู่ที่อายุซะหน่อย...หยั่งพี่อัมพรน่ะ..เข้ากะวัยสกะรุ่นสบายๆ...
  • คราวหน้าจะลองชวนอุโยะ P นะ..ถ้าว่างก็ไปด้วยกันเล้ย...นะ
เนื้อหาเต็ม: พบหน้ากันครั้งแรก