นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการเขียน blog

Ico48

เข้ามาก็หลายวันแล้ว

พยายามจะหาดู ว่ามีกฎ กติกา มารยาทหรือเปล่า

ได้เห็นแล้วครับ แล้วจะปฏิบัติตาม

ที่ผิดไปแล้ว หวังว่าคงให้อภัย

เนื้อหาเต็ม: หลักการเขียน blog