นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ~~คือช่วงเวลา...ที่น่าจดจำ~~

Ico48

พี่เล่นเขียนหลังเที่ยงคืนนิด ๆ เลยนะคะ

เดี๋ยวสายฝนเข้าไปอ่านคะ ตอนนี้รีบแต่งตัวไปทำงานแล้วคะพี่