นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ~~คือช่วงเวลา...ที่น่าจดจำ~~

Ico48
  • แสดงว่าเด็กไว้วางใจ เด็กถึงได้เล่าก้นบึ้งของหัวใจค่ะ
  • เมื่อวานมีนักศึกษามาพบพี่ 1 คน เขาได้เล่าก้นบึ้งของหัวใจเขาให้ฟังเช่นกัน เขาถูกย้ำยีจากคนที่ใคร ๆ เรียกเขาว่า "แม่พระ" แต่เป็น"แม่พระเพลิง"  สำหรับเขา
  • ไม่คิดเลยว่าในม.อ. จะมีปัจจัยคุกคามนักศึกษาด้วย
  • ก็ได้แต่ปลอมเขาว่า "ถ้าในม.อ.มีสิ่งดีมากกว่าสิ่งไม่ดี แล้วให้เอามาหักลบกันนะ" คำตอบว่ายังมีสิ่งดี ๆ อีกมาก เขาควรภาคภูมิใจในสถาบันนะคะ
  • เฮ้อ!   ................ถอนหายใจยาว.ว.ว.ว.วว.ว.ว.ว..ว