นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เราจะเปลี่ยนประเทศได้อย่างไร?

Ico48
ดาวเหนือ [IP: 125.27.194.64]
22 มิถุนายน 2552 21:50
#45628

คำว่า "เปลี่ยน" เพื่อน ๆ หลายคนลงความเห็นว่า เป็นสิ่งที่ยังไม่สมควรในช่วงระยะเวลานี้

เห็นด้วยกับท่านเมธี ว่าต้องเปลี่ยนที่ตัวเรา จุดสำคัญการเปลี่ยนนั้นต้องเป็นสิ่งที่ "วัฒนา"

 ขอเสนอประโยคเพิ่มเติมอีก ดังใจความที่ว่า

"คุณ ! จะทำอะไรให้แผ่นดิน ?