นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลงเลโคลน โดนหอยตำ ปูดำหนีบ

Ico48
ต้นไม้ที่ผมปลูกตอนปี 42 ที่เลโคลนหลังคณะวิทยยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่รู้ตอนนี้ต้นจะใหญ่แค่ไหนแล้ว